Sunday, August 3, 2014

TOP 5 tiếp thị số hoạt động từ năm 2010

Tiếp thị số ( Digital Marketing ) là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông
Trên Internet không có một chủ đề nào có thể làm hài lòng bạn, bạn có thể tin rằng nội dung và các kết quả tìm kiếm sẽ tiếp tục được thay đổi và cải thiện. Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số cũng sẽ khác nhau cho đến khi nhu cầu về một sự tương tác chặt chẽ giữa Internet và người dùng tồn tại 


Sự thay đổi của tiếp thị số qua các năm

Bốn năm trước tất cả mọi người đều chờ xem Lost và chiếc iPad đầu tiên được đưa ra. Thay đổi đáng kể nhất được xảy ra vào năm 2010, khia những nhà tiếp thị kỹ thuật số thậm chí đã không cảm thấy sự ảnh hưởng từ những suy nhược đầu tiên của Panda update. Sau khi bản Panda mới nhất 4.0 được cập nhật vào tháng trước, nó đã nảy sinh ra những thách thức mới trước khi kết thức năm.
Các đơn vị tiếp thị số hiện nay đều hiểu được tầm quan trọng của nội dung và họ chú trọng hơn việc sáng tạo nội dung mới.

Các công cụ căn bản của Digital Marketing
  • Online advertising (Quảng cáo trực tuyến)
  • Email marketing (Tiếp thị qua email)
  • SEM  - Search engine marketing ( Paid listing - quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, tại Việt Nam rất phổ biến với Google Adwords)
  • SEO - Search Engine Optimization (tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm)
  • Online PR (PR trực tuyến)
  • Mobile marketing (Tiếp thị qua điện thoại di động)
  • Social Media 

Các công cụ Digital Marketing vẫn đang tiếp tục phát triển và mở rộng

1 comment: